Grapa: E55 = 31mm

Cargador: 36grapas

Tubería: Ø 25 – 28 mm.