Grapa: E40 = 22,5mm

Cargador: 36grapas

Tubería: Ø 13 – 16 mm.